Investeren in dividendaandelen: een goede strategie?

IIris 7 september 2023 10:07

Je hebt vast wel eens gehoord van het beleggen in dividendaandelen, maar is het ook een goede strategie? In dit artikel gaan we dieper in op dit onderwerp, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Wat zijn dividendaandelen?

Dividendaandelen zijn aandelen van bedrijven die een deel van hun winst uitkeren aan hun aandeelhouders. Deze uitkering is het dividend. Bedrijven die regelmatig dividend uitkeren, worden ook wel dividenduitkerende bedrijven genoemd.

Voordelen van dividendaandelen

Investeren in dividendaandelen heeft verschillende voordelen:

  • Stabiel inkomen: dividendaandelen kunnen een stabiele stroom van inkomsten bieden, vooral als je investeert in bedrijven met een geschiedenis van stabiele en stijgende dividenden.
  • Compounding: herinvestering van dividenden kan tot krachtige samengestelde rendementen leiden.
  • Buffer tegen marktschommelingen: dividendaandelen kunnen wat stabiliteit bieden tijdens marktschommelingen. Ze hebben de neiging minder volatiel te zijn dan groeiaandelen.

Maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Er zijn ook risico's verbonden aan deze investeringsstrategie.

Risico's van dividendaandelen

Enkele mogelijke valkuilen van beleggen in dividendaandelen zijn:

  • Verlaagde of stopgezette dividenduitkeringen: bedrijven kunnen hun dividenduitkeringen verlagen of stopzetten. Dit gebeurt vaak in economisch moeilijke tijden.
  • Lagere groeipotentieel: dividendaandelen hebben vaak niet hetzelfde groeipotentieel als groeiaandelen.

Dividendaandelen versus groeiaandelen

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag of dividendaandelen beter zijn dan groeiaandelen. Het hangt af van je persoonlijke financiële doelen en risicotolerantie. Hier is een snelle vergelijking:

Dividendaandelen Groeiaandelen
Potentieel voor inkomen Hoog Laag
Potentieel voor groei Laag Hoog
Volatiliteit Laag Hoog

Hoe te investeren in dividendaandelen?

  1. Begrijp je financiële doelen en risicotolerantie: dit helpt je om te bepalen hoeveel van je portfolio je wilt toewijzen aan dividendaandelen.
  2. Onderzoek naar potentiële beleggingen: let op bedrijven met een sterke geschiedenis van dividenduitkeringen en financiële gezondheid.
  3. Diversifieer je portfolio: beleg niet al je geld in één sector of in een paar aandelen. Diversificatie kan helpen om risico's te verlagen.

Of investeren in dividendaandelen een goede strategie is, hangt uiteindelijk af van je individuele situatie en doelen. Het kan zeker een waardevolle aanvulling zijn op je portfolio, maar zorg ervoor dat je de risico's begrijpt en maak een weloverwogen keuze.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.