Het lezen van een jaarrekening: een stapsgewijze handleiding

IIris 15 augustus 2023 09:47

Financiële rapportages, zoals de jaarrekening, zijn essentieel voor het begrijpen van de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je een jaarrekening moet lezen. Om je hierbij te helpen, hebben we een stapsgewijze handleiding samengesteld.

Stap 1: Begrijp de basis

Een jaarrekening bestaat uit drie kernonderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening en het cashflowoverzicht. Het is belangrijk om de basis begrippen van deze onderdelen te begrijpen.

 • De balans geeft een snapshot van de financiële positie van een bedrijf op een bepaald moment. Hierop staan de activa, passiva en het eigen vermogen van een bedrijf.
 • De winst- en verliesrekening toont de inkomsten, kosten en winst of verlies van een bedrijf over een bepaalde periode.
 • Het cashflowoverzicht laat zien hoeveel geld er daadwerkelijk in en uit het bedrijf is gegaan gedurende een bepaalde periode.

Stap 2: Analyseer de balans

Bij het bestuderen van de balans, let op de volgende punten:

 • Activa: Hoe liquide zijn de activa? Zijn er veel vaste activa, zoals gebouwen en machines, of zijn er meer liquide activa, zoals contant geld en vorderingen?
 • Passiva: Wat is de verhouding tussen kortlopende en langlopende schulden? Een hoog percentage van kortlopende schulden kan wijzen op een mogelijk liquiditeitsprobleem.
 • Eigen vermogen: Hoe gezond is de vermogenspositie van het bedrijf? Het eigen vermogen vertegenwoordigt het bedrag dat overblijft nadat alle schulden zijn afbetaald.

Stap 3: Analyseer de winst- en verliesrekening

Bij het analyseren van de winst- en verliesrekening, kijk naar:

 • Inkomsten: Zijn de inkomsten stijgende of dalende? Een gestage stijging kan wijzen op goede bedrijfsprestaties.
 • Kosten: Wat zijn de grootste kostenposten? Zijn er mogelijkheden om de kosten te verlagen?
 • Winst: Is het bedrijf winstgevend? Zo niet, wat zijn de redenen?

Stap 4: Analyseer het cashflowoverzicht

Het cashflowoverzicht is vooral belangrijk om de liquiditeit van een bedrijf te beoordelen. Let op:

 • Operationele cashflow: Geeft aan hoeveel geld een bedrijf genereert uit zijn kernactiviteiten.
 • Investeringscashflow: Laat zien hoeveel geld er wordt besteed aan investeringen.
 • Financieringscashflow: Geeft aan hoeveel geld er wordt gegenereerd of verbruikt door financieringsactiviteiten.

Met deze stapsgewijze handleiding kun je de jaarrekening van een bedrijf beter begrijpen en beoordelen. Door deze analyse krijg je inzicht in de financiële gezondheid en prestaties van het bedrijf.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.