Het effect van economische cycli op beleggen

JJelle 18 september 2023 18:32

Als je je geld wilt laten groeien door te beleggen, is het belangrijk om te begrijpen hoe economische cycli invloed kunnen hebben op je investeringen. Economische cycli bestaan uit perioden van economische groei (expansie) en economische neergang (recessie). De kennis van deze cycli kan je helpen bij het maken van betere beslissingen over waar en wanneer te beleggen.

Begrijpen van economische cycli

Economische cycli zijn de natuurlijke schommelingen in de economische activiteit die in de loop van de tijd optreden. Ze kunnen worden onderverdeeld in vier fasen: expansie, piek, recessie en herstel.

  1. Expansie: Dit is een periode van groeiende economische activiteit. Het BBP neemt toe, de werkloosheid neemt af en de consumentenuitgaven nemen toe.
  2. Piek: Dit is het hoogtepunt van de economische groei. Het is meestal het punt waarop de inflatie begint te stijgen en de centrale bank de rentetarieven verhoogt om de economie af te koelen.
  3. Recessie: Dit is een periode van dalende economische activiteit. Het BBP neemt af, de werkloosheid neemt toe en de consumentenuitgaven nemen af.
  4. Herstel: Dit is een periode waarin de economie zich begint te herstellen van de recessie. De werkloosheid begint te dalen en de consumentenuitgaven beginnen weer te stijgen.

Het effect van economische cycli op verschillende soorten beleggingen

Hier is een kort overzicht van hoe verschillende soorten investeringen over het algemeen presteren tijdens de verschillende fasen van de economische cyclus:

Beleggingstype Expansie Piek Recessie Herstel
Aandelen Goed Matig Slecht Goed
Obligaties Slecht Goed Goed Matig
Onroerend goed Goed Matig Slecht Goed
Grondstoffen Matig Goed Matig Slecht

Het is belangrijk op te merken dat dit algemene trends zijn en dat de prestaties van specifieke investeringen kunnen variëren. Andere factoren, zoals geopolitieke gebeurtenissen en beleidswijzigingen, kunnen ook een rol spelen.

Beleggingsstrategieën voor verschillende economische cycli

Er zijn verschillende strategieën die beleggers kunnen volgen, afhankelijk van de fase van de economische cyclus:

  • Expansie: Dit is meestal een goed moment om te investeren in aandelen en onroerend goed, aangezien deze over het algemeen goed presteren wanneer de economie groeit.

  • Piek: In deze fase kan het verstandig zijn om te investeren in obligaties, aangezien deze doorgaans goed presteren als de rentetarieven stijgen.

  • Recessie: Tijdens een recessie, kan het een goed idee zijn om te investeren in veiligere beleggingen zoals overheidsschuld en goud.

  • Herstel: In de herstelfase kunnen beleggers overwegen om opnieuw in aandelen en onroerend goed te investeren, omdat deze over het algemeen goed presteren wanneer de economie zich herstelt.

Het begrijpen van de economische cycli en hun effect op verschillende soorten beleggingen kan je helpen bij het maken van betere beleggingsbeslissingen. Het is echter altijd belangrijk om je eigen onderzoek te doen en professioneel advies in te winnen voordat je een grote beleggingsbeslissing neemt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.