De voordelen en risico's van high-yield obligaties

JJelle 5 september 2023 12:17

High-yield obligaties, ook wel bekend als 'junk bonds', bieden aantrekkelijke rendementen, maar brengen tegelijkertijd ook unieke risico's met zich mee. In dit artikel gaan we dieper in op wat high-yield obligaties zijn, de voordelen en de risico's van het beleggen hierin.

Wat zijn high-yield obligaties?

High-yield obligaties zijn obligaties met een hoger rendement én een hoger risico dan traditionele obligaties. Ze worden uitgegeven door bedrijven of overheden met een lagere kredietwaardigheid. Vanwege dit hogere risico bieden ze investeerders een hoger rendement.

Voordelen van high-yield obligaties

  1. Hoger rendement: Dit is de belangrijkste aantrekkingskracht van high-yield obligaties. Ze bieden een hoger rendement dan traditionele obligaties en kunnen daarom een interessante aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportefeuille.

  2. Diversificatie: High-yield obligaties hebben vaak een lage correlatie met andere beleggingscategorieën. Dit maakt ze een waardevolle toevoeging voor het diversifiëren van je portefeuille.

  3. Potentieel voor kapitaalgroei: Als het bedrijf of de overheid die de high-yield obligatie heeft uitgegeven zijn financiële situatie verbetert, kan de waarde van de obligatie stijgen.

Risico's van high-yield obligaties

  1. Kredietrisico: Er is een hoger risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat is om de rente te betalen of de hoofdsom terug te betalen.

  2. Liquiditeitsrisico: High-yield obligaties kunnen moeilijker te verkopen zijn dan traditionele obligaties, vooral tijdens periodes van economische onzekerheid.

  3. Marktrisico: De prijzen van high-yield obligaties kunnen volatieler zijn en meer beïnvloed worden door economische factoren dan traditionele obligaties.

High-yield obligaties versus traditionele obligaties

High-Yield Obligaties Traditionele Obligaties
Rendement Hoog Laag
Risico Hoog Laag
Liquiditeit Kan lager zijn Hoog
Invloed van economische factoren Hoog Laag

Investeren in high-yield obligaties kan dus een aantrekkelijke optie zijn, mits je je bewust bent van de risico's en je portefeuille er goed op afstemt. Het is belangrijk om grondig onderzoek te doen naar de uitgever van de obligatie en de marktcondities alvorens te investeren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.