De 5 financiële risico's die je moet kennen en hoe ze te beheren

JJelle 13 september 2023 19:33

Je hebt waarschijnlijk gehoord dat investeren en het beheren van je geld risico's met zich meebrengt. Maar welke zijn nou echt belangrijk? En hoe kun je ze beheren? In dit artikel gaan we dieper in op de 5 financiële risico's die je moet kennen en hoe je ze kunt beheren.

Wat zijn financiële risico's?

Financiële risico's zijn de mogelijke verliezen die je kunt lopen bij het beheren van je geld of bij het investeren. Ze kunnen variëren van kleine hobbels op de weg, zoals een plotselinge daling van de beurs, tot grote problemen zoals een totaal verlies van je investering.

De 5 belangrijkste financiële risico's

Er zijn vele soorten financiële risico's, maar we concentreren ons hier op de vijf belangrijkste:

  1. Marktrisico: Dit is het risico dat de waarde van je investeringen daalt door veranderingen in de markt. Denk aan factoren zoals economische veranderingen, geopolitieke gebeurtenissen of veranderingen in de rentetarieven.

  2. Kredietrisico: Het risico dat een partij haar financiële verplichtingen niet kan nakomen. Als je bijvoorbeeld geld hebt uitgeleend of belegd in obligaties, loop je het risico dat de lener failliet gaat en je je geld niet terugkrijgt.

  3. Liquiditeitsrisico: Dit is het risico dat je je investeringen niet snel kunt verkopen zonder een aanzienlijk verlies te lijden. Sommige investeringen, zoals onroerend goed of bepaalde soorten aandelen, kunnen moeilijk te verkopen zijn, vooral tijdens economische neergang.

  4. Operationeel risico: Dit zijn de risico's die gepaard gaan met de operationele en administratieve procedures van een investering. Denk aan fraude, menselijke fouten, technologie of systeemfouten, of problemen met de levering van diensten.

  5. Wettelijk risico: Dit is het risico dat een verandering in wet- of regelgeving je investering negatief beïnvloedt. Bijvoorbeeld een nieuwe wet die het moeilijker maakt om een bepaald soort bedrijf te runnen, of een belastingverandering die je rendement vermindert.

Hoe kun je deze risico's beheren?

Nu we de risico's kennen, hoe kunnen we ze dan beheren? Hier zijn enkele strategieën:

  • Diversificatie: Dit is waarschijnlijk de meest bekende strategie. Door je investeringen te spreiden over verschillende soorten activa, sectoren en geografische regio's, kun je het risico verminderen dat een enkele gebeurtenis al je investeringen raakt.

  • Onderzoek en analyse: Voordat je in iets investeert, doe je onderzoek. Leer het bedrijf of de activaklasse kennen, begrijp de risico's en bepaal of het past bij je financiële doelen en risicotolerantie.

  • Risicoblootstelling beheersen: Bepaal van tevoren hoeveel risico je bereid bent te nemen en hou je daaraan. Dit kan betekenen dat je sommige potentieel winstgevende investeringen links laat liggen omdat ze te riskant zijn.

  • Gebruik maken van risicobeheertools: Er zijn tal van tools en technieken beschikbaar om je te helpen bij het beheren van risico's, van eenvoudige dingen als stop loss orders bij het handelen in aandelen, tot meer complexe strategieën zoals opties en futures.

  • Voortdurende monitoring: De financiële wereld verandert voortdurend, dus het is belangrijk om je investeringen en de bredere markt regelmatig te reviewen en indien nodig aanpassingen te maken.

Investeren en geldbeheer hoeft niet beangstigend te zijn, zolang je maar bewust bent van de risico's en weet hoe je ze kunt beheren. Hopelijk helpt dit artikel je daarbij.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.